Jaarverslag 2017

Over het Jaarverslag 2017 vindt u hier nadere informatie.

 

Over de Participatieraad

De Participatieraad adviseert het College van B&W en de Gemeenteraad over het beleid m.b.t. werk, inkomen en Wmo. De Participatieraad heeft tot taak om vanuit verschillende invalshoeken tot breed gedragen voorstellen en adviezen te komen ter bevordering van een integraal en evenwichtig gemeentelijk beleid op de beleidsterreinen die onder de Wmo en de sociale wetten vallen.

De leden hebben ervaring op deze gebieden. Zij kunnen gevraagd en ongevraagd adviseren over het gemeentebeleid en denken actief mee bij de totstandkoming hiervan. 

Vergaderdata treft u aan bij "Agenda" in het menu ter linkerzijde.

 

Over de Klankbordgroep Werk en Inkomen

De Participatieraad neemt in de vorm van een delegatie deel aan de Klankbordgroep Werk en Inkomen.Het overleg met de klankbordgroep bestaat verder uit beleidsambtenaren van de Afdeling Werk en Inkomen, een delegatie van de Cliëntenraad Wassenaar en een delegatie van de Cliëntenraad Voorschoten.

De werkwijze van de Klankbordgroep W&I is er één van cocreatie (meedenken). De deelnemende raden spreken dan zoveel mogelijk met één stem. Niettemin kunnen zij - buitenom de Klankbordgroep W&I -, autonoom in hun eigen gemeente, een aanvullend advies verstrekken.